Miroslav Tadić

Miroslav Tadić

Miroslav Tadić

Miroslav Tadić je vlasnik diplome Biološkog fakulteta u Beogradu. Tokom petnaestogodišnje karijere radio je kao koordinator projekata unutar nevladinih organizacija za zaštitu životne sredine, kao državni službenik u Vladi Republike Srbije i kao menadžer u sistemu Ujedinjenih Nacija.

Miroslav je bio na čelu Sektora za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte, zadužene za zaštitu životne sredine od 2009-e godine. Dok se trenutno nalazi na poziciji portfolio menadžera za klimatske promene unutar razvojnog programa Ujedinjenih nacija.

Specijalizovao se za zaštitu životne sredine, klimatske promene I održivi razvoj.