dr Jelena Galić

dr Jelena Galić

dr Jelena Galić

Jelena Galić je na čelu Izvršnog odbora AIK Banke od marta 2015. godine. Pre toga je bila direktor funkcije za poslovno savetovanje u Deloitte-u Beograd (Deloitte CE), i lider za savetodavne usluge finansijskim institucijama, za teritorijalni klaster koji obuhvata Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Republiku Srpsku, sa primarnim poljem angažovanja u sferi regulatorne uskladjenosti i razvoja poslovanja. U periodu 2001. do 2007. godine bila je Izvršni direktor Ekonomskog Instituta u Beogradu i rukovodila je brojnim projektima u oblasti upravljanja ekonomskim politikama i sprovođenja sistemskih reformi. G-dja Galić ima više od 20 godina profesionalnog iskustva, od čega poslednjih 15 godina svoje karijere je na izvršnim pozicijama.

Svoje stručno znanje i iskustvo u oblasti finansija i bankarstva, kako na strateškom, tako i na operativnom nivou, kao vanredni profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji, prenosi mladim generacijama. Učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama i objavila je više od 40 stručnih radova u oblasti monetarne politike i stabilnosti bankarskog sektora.

G-đa Galić je bila jedan od osnivača i podpredsednik Srpske asocijacije menadžera (2006. do 2008. godine) i član Upravnog odbora u dva navrata (2008. – 2010. godine i 2017. -trenutno). Takodje, član je Udruženja korporativnih direktora, član poslovnog kluba Privrednik, član Odbora za bankarstvo Privredne komore Srbije, Upravnog odbora Udruženja banaka, Naučnog društva ekonomista Srbije i nosilac je priznanja „Kapetan Miša Anastasijević“ u kategoriji poslovna žena 2015. godine.

Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu sa tezom u oblasti monetarne politike i finansijske stabilnosti. Govori engleski i nemački jezik. Rođena je 12. marta 1972. godine, i majka je dvoje dece.