dr Ivan Rakonjac

dr Ivan Rakonjac

dr Ivan Rakonjac

Ivan Rakonjac (rođen 1978.) je diplomirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao stipendista vlada Srbije i Francuske završio je poslediplomske studije iz oblasti inženjerstva industrijskih sistema na L’École Centrale Paris. Tokom boravka na stručnom usvršavanju u Italiji završio je specijalistički kurs iz oblasti industrijskih inovacija, u organizaciji Inženjerskog fakulteta Univerziteta u Bolonji. Zvanje doktora nauka stekao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ima više od deset godina iskustva u privredi, gde je radio u proizvodnom sektoru na poslovima razvoja i primene novih proizvoda, kontrole kvaliteta i upravljanja proizvodnjom. Rukovodio je brojnim stručnim projektima unapređenja energetske efikasnosti sistema javnog i urbanog osvetljenja, kao i uticaja osvetljenja na životnu sredinu, ugodnost i bezbednost radnih i otvorenih javnih prostora. U zvanju docenta radi na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment Univerziteta EDUCONS, gde predaje Upravljanje rizicima, Inovacioni menadžment i Biznis inovacije. Od 2015. godine je direktor Fonda za inovacionu delatnost.