prof. Dr Sanja Vraneš

prof. Dr Sanja Vraneš

prof. Dr Sanja Vraneš

Dr. Sanja Vraneš, Naučni direktor insituta “Mihajlo Pupin”, diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1980. godine. Na istom fakultetu je stekla titulu magistra, a zatim i doktora. Svoju internacionalnu karijeru započela je stručnim usavršavanjem na univerzitetu UCLA u SAD-u, učestvovala je u istraživačkim projektima na tlu Engleske i pojavljivala se kao gostujući predavač na engleskim i italijanskim univerzitetima. Objavila je preko 190 naučnih radova, dobitnik je nagrade Nikola Tesla za dostignuća u oblasti tehničkih nauka za 1996. godinu i izabrana je za Eksperta Ujedinjenih Nacija i Evropske Komisije.